Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

162 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-01-16, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 161/IV/2013 z dnia 9 stycznia 2014 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2013 r.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2013 r.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 r.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 427/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie przez Starostę Gryfińskiego i Wicestarostę Gryfińskiego Listu Intencyjnego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania remontu chodnika dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi przy ul. Krasińskiego i Armii Krajowej w Gryfinie.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice na odcinku Kłodowo - Żelechowo.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na wykonanie i montaż ścianki mobilnej półautomatycznej wydzielającej pomieszczenie w budynku ZSS w Nowym Czarnowie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych o Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. rozpatrzenia ofert na naprawę awarii kotła w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu wykonania umowy na "Opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego" w zakresie wykonania etapu III oraz IV - końcowego.
 18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 19. Informacja Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy na świadczenie usług obsługi prawnej.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s kontroli szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2014.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s ustalenia dotacji na rok 2014 dla:
  1. Gminy Gryfino i Gminy Chojna na realizację powierzonego zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
  2. Gminy Gryfino na realizację powierzonego zadania publicznego w zakresie prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
 24. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drewna pracownikowi jednostki.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia kontroli realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych".
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-01-15 12:50:47
data ostatniej aktualizacji: 2014-01-23 13:21:17

Strona odwiedzona 367 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.