Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

163 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-01-23, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 162/IV/2013 z dnia 16 stycznia 2014 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania w/s uzgodnienia projektu na zabudowanie szafy kablowej SK3 i złącza kablowego - pomiarowego ZKP oraz na ułożenie linii kablowej YAKY na nieruchomości oznaczonej nr działki 75/4 położonej w obrębie nr 5 miasta Gryfino, będącej w udziale 37/100 części własnością Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie i filii w Chojnie oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego do dyrektora jednostki, w związku z przeprowadzoną kontrolą.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonej licytacji na sprzedaż 96 szt. drzew topoli kanadyjskiej rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1366Z Chwarstnica - Bartkowo dz. nr ewid. 54/1 obr. Mielenko gm. Gryfino oraz podpisania umowy na wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług obsługi prawnej" dla Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie środków z planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2014 r. z zadania pn. "Zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie" w celu wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie i zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na remont sali gimnastycznej w SOSW w Chojnie i ZSP nr 1 w Chojnie
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2014 roku.
 11. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na rozłączenie klas w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty organizacji pozarządowej z zakresu turystyki.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-01-22 13:50:09
data ostatniej aktualizacji: 2014-01-23 12:17:46

Strona odwiedzona 481 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.