Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

164 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-01-30, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 163/IV/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na utrzymanie czystości ulic powiatowych oraz wykaszanie terenów zielonych na terenie miasta Gryfino.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy na wykonanie wycinki, podcinki oraz nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg powiatowych w obrębie gmin Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa, Stare Czarnowo oraz Gryfino i podpisania umowy w tym zakresie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na trenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 11. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 12. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za 2013 rok.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2014 rok.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-01-29 12:30:20
data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 12:30:20

Strona odwiedzona 378 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.