Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

166 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-02-13, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 165/IV/2014 z dnia 06 lutego 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie składnika majątku ruchomego.
 5. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego użytkowanych przez jednostkę.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zlecenia opracowania dokumentacji projektowej remontu sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie, w związku z aplikowaniem o dofinansowanie inwestycji w ramach programu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. "Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "Wycinka krzaków w pasie drogowym sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Parafii Rzymskokatolickiej w Krzywinie w/s umorzenia należności pieniężnych.
 10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na zorganizowanie nauczania indywidualnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r., w związku z realizacją projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Piramida kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie".
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-02-12 13:07:59
data ostatniej aktualizacji: 2014-02-12 13:07:59

Strona odwiedzona 400 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.