Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

171 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-03-20, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 170/IV/2014 z dnia 13 marca 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego jednostki.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie w sprawie dalszego użytkowania pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku w sprawie wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Administracją Szkół Infrastruktury Społecznej w Chojnie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej numerem działki położonej w obrębie 4, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego "Kwalifikacje drogą do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyjęcia protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "Edukator" w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zapewnienia obsługi prawnej dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych na okres 2 miesięcy poprzez wybór dotychczasowego Wykonawcy.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2014roku z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowic".
 15. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Zarzadzania Drogami w zakresie posiadanej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 18. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 19. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w/s zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim" w ramach POKL.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 22. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 23. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 24. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. okresowej kontroli prawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 26. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia Marianny Kołodziejskiej - Nowickiej i Anety Sajdowskiej do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Zebraniu Założycielskim Spółdzielni Socjalnej "Promyk" z siedzibą w Goszkowie oraz składania skutecznych oświadczeń woli dotyczących powołania przez Powiat Gryfiński Spółdzielni Socjalnej "Promyk".
 28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-03-19 11:44:43
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-19 11:44:43

Strona odwiedzona 341 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.