Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

172 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-03-27, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 171/IV/2014 z dnia 20 marca 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego wyrażenia zgody na sfinansowanie akcji profilaktyczno - medycznej pn. "Biała Sobota" organizowanej przez Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad opracowania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2014/2015.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2014 roku.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie umów pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem "Pod Dębami", Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" oraz Gminą Gryfino na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do zawartych umów z Wykonawcami zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon 2014/2015.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr 2/ZD/2013 na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr 2/ZD/2013 na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej 1527Z ul. Kolejowa i 9 Maja w Gryfinie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr 2/ZD/2014 na wykonanie wycinki topól kanadyjskich rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1366Z.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy nr 19/ZD/2013 na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko Zdrój - Białęgi na odcinku Trzcińsko Zdrój - Gogolice.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej dla Oddziału Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "GN".
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 18. Wniosek Skarbnik Powiatu w/s podpisania bilansu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-03-26 12:07:51
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 12:07:51

Strona odwiedzona 282 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.