Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

173 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-04-03, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 172/IV/2014 z dnia 27 marca 2014 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 2014 - w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku - w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń w latach 2014-2016".
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania opinii technicznej dotyczącej stanu kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej Nr 1527Z - 9 Maja w Gryfinie (zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie").
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego, tabeli elementów rozliczeniowych w branży sanitarnej i drogowej dla potrzeb przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie porozumień z gminami dot. powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miast i miejscowości.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu wykonania umowy na "Opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego" w zakresie wykonania etapu III oraz etapu IV - końcowego.
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".
 14. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 r.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-04-02 11:55:13
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-02 11:55:13

Strona odwiedzona 375 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.