Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

174 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-04-10, godz.10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 173/IV/2014 z dnia 03 kwietnia 2014 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru członka Komisji Budżetu i Gospodarki.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego w 2014 r.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2014 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 566/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2014 roku.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyjęcia protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie udziału przedsiębiorców z Powiatu Gryfińskiego w 10. edycji targów INKONTAKT w Schwedt.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie dot. wyrażenia zgody na umorzenie w całości należności z tytułu czynszu oraz innych świadczeń związanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku jednostki.
 14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy Gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2014 r.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na udzielenie dofinansowania na zadanie pn. "Działalność kontrolna na terenie całego powiatu gryfińskiego w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony wód powierzchniowych i ich brzegów przed zanieczyszczeniem. Zwalczanie kłusownictwa wodnego" realizowane przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Gryfino.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie terminu wykonania zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przyłącza c.o. i c.w.u. w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne ZSS".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja III pietra budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania odwodnienia drogi powiatowej Nr 1363Z Steklno - Widuchowa na odcinku ulicy Nadodrzańskiej w Widuchowej.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-04-09 14:04:24
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-09 14:04:24

Strona odwiedzona 323 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.