Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

175 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-04-17, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 174/IV/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2013.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie umów pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie oraz pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie w/s dofinansowania 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania stałej komisji do spraw oceny stanu technicznego i likwidacji majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionego przez Spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie.
 8. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s realizacji inwestycji związanej z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
 9. Wniosek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. oferty Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie w sprawie współorganizacji konferencji naukowej pn. Wybrane problemy kształtowania się tożsamości regionalnej i lokalnej - aspekt historyczny i socjologiczny".
 10. Wniosek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Gryfińskie Ligi Amatorskie o wsparcie rzeczowe zakończenia rozgrywek XX edycji GALKO.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy I technikum zawodowego.
 12. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli doraźnej, pozaplanowej przeprowadzonej w MKS "HERMES" w zakresie prawidłowości sporządzonych rozliczeń otrzymanych dotacji w latach 2011-2012, na podstawie zawartych umów o realizację zadań publicznych, pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a MKS "HERMES" i skierowania wystąpienia pokontrolnego do Zarządu Klubu.
 13. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków jednostki.
 14. Wniosek p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki.
 15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków jednostki.
 16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki z tytułu realizacji projektu "Kobieta - atrakcyjny pracownik" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-04-16 14:31:32
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-16 14:31:32

Strona odwiedzona 431 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.