Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

179 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-05-15, godz.08:05

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 178/IV/2014 z dnia 08 maja 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. umowy przyłączenia budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie do sieci ciepłowniczej, umowy sprzedaży ciepła na podstawie której ciepło będzie dostarczane do ww. budynku oraz wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością w celu przeprowadzenia ww. inwestycji.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat Gryfiński.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania Mistrzostw Szkół Podstawowych Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania organizacji imprezy "Neptunalia".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażania zgody na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnej realizacji w 2014 roku robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Moryń.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zlecenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją pn. "Modernizacja kotłowni i montaż kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".
 12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania pn. "Nasza szansa na lepsze życie - gabinet logopedyczno - rehabilitacyjny "Motylek" zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014 r.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD".
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego dochodów jednostki na 2014 r.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 18. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 19. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych na 2014 r.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 23. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok.
 26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039.
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-05-14 12:47:49
data ostatniej aktualizacji: 2014-05-14 12:47:49

Strona odwiedzona 376 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.