Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

185 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-06-26, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 184/IV/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2014 - 2017 z pespektywą na lata 2018 - 2021" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz "Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2009 - 2013".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania pn. "Działalność kontrolna na terenie całego Powiatu Gryfińskiego w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony wód powierzchniowych i ich brzegów przed zanieczyszczeniem. Zwalczanie kłusownictwa wodnego".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Hermes" w Gryfinie w/s umorzenia należności pieniężnych.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpoczęcia procedury związanej z powierzeniem stanowiska dyrektora placówki prowadzonej przez Powiat Gryfiński.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wyrażenia zgody na zatwierdzenie rozkładu jazdy tj. załącznika nr 1 do umowy nr 6/KM/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego polegającego na wykonaniu autobusowych usług przewozowych na odcinku linii komunikacyjnej: Moryń - Cedynia - Chojna.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin - Żelisławiec na odcinku od 4+180 km do 4+630 km".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1401Z Chojna - Białęgi oraz Nr 1387Z Chojna - Lisie Pole".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. - Wydziału "GN".
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków projektu pn. "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS na 2014 r.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-06-25 14:48:29
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-25 14:48:29

Strona odwiedzona 459 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.