Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

186 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-07-03, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 185/IV/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych związanych z wykonaniem rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków na rok 2014 finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego, użytkowanych przez jednostkę.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zużytych krzeseł.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zapoznania się z raportem stanu ubezpieczeń Powiatu Gryfińskiego za okres X 2012 - VI 2014 oraz wyrażenia zgody na przedłużenie umowy serwisu brokerskiego z firmą Nord Partner S. z o.o., której przedmiotem jest wykonywanie obsługi brokerskiej w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. udzielenia przez Powiat Gryfiński dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. w/s uzyskania zgody na wycinkę 32 drzew gatunku - topola z nieruchomości oznaczonej nr działki 162/1, położonej w obrębie 5 m Gryfino, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, dzierżawionej przez Spółkę.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego - gminy: Moryń, Mieszkowice i Cedynia".
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo -Trzcińsko-Zdrój-Warnice, na odcinku Wilcze-Żelechowo".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania ogrodzenia terenu przyszkolnego obok budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. - Wydziału "ZD".
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-07-02 13:23:51
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-03 10:18:37

Strona odwiedzona 403 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.