Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

187 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-07-10, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 186/IV/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2013 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionych przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice".
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę i modernizację nawierzchni i ciągów pieszych na ulicy Łąkowej i Wilsona w Chojnie".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s:
  • przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Cedynia,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania "Stabilizacja wód jeziora Orzechów w celu zabezpieczenie dróg oraz gruntów sąsiadujących ze zbiornikiem przed zalewaniem jego nadmiernie spiętrzonymi wodami",
  • akceptacji projektu umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie uzgodnienia nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III LO.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zakupu materiałów promocyjnych.
 13. Informacja wstępna Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r.
 14. Informacja wstępna Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o wynikach naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym zapewni ciągłość realizacji zadania.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-07-09 13:19:25
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-09 13:19:25

Strona odwiedzona 348 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.