Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

190 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-07-31, godz.12:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 189/IV/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
 4. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s rozpatrzenia ofert i podpisania umowy na "Dostawę kserokopiarek".
 5. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na "Wznowienie dostępów do Lex dla Samorządu Terytorialnego, Navigator Postępowanie Administracyjne, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Silver".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s uzgodnienia projektu gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami gazu.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego - gminy: Moryń, Mieszkowice i Cedynia".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyboru oferty na wykonanie "Przebudowy i modernizacji nawierzchni drogi powiatowej Nr 1351Z dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi przy ulicy Pyrzyckiej w Gardnie gmina Gryfino".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na zlecenie wykonania "Przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1520Z - ulica Kościuszki w Trzcińsku-Zdroju o powierzchni do 190 m2 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Aneksu do Porozumienia zawartego z Gminą Trzcińsko-Zdrój w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s przesunięcia terminu wykonania umowy na opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu gryfińskiego.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn. "Roboty dodatkowe - Modernizacja III piętra budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. wyboru oferty na "Dostawę wraz z montażem mebli mieszkalnych oraz zaplecza kuchennego".
 14. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30.06.2014 r.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD".
 16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2014 roku.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie dochodów budżetowych jednostki na 2014 rok.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 rok.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 rok.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-07-30 11:43:34
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-30 11:43:34

Strona odwiedzona 455 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.