Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

192 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-08-14, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. wniosku w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. "Roboty dodatkowe - budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 4. Przyjęcie protokołu Nr 191/IV/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Banie dot. wspólnej przebudowy ulicy Sosnowej w Baniach - etap I.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi" odcinek na ulicy Ceglanej, o długości 110 mb".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 12/EK/14 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Cienie zapomnianych kultur 2014 w Kołbaczu".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr 20/EK/14 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Turniej trójek plażowej piłki siatkowej".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego "Terra Incognita" z Chojny z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosków Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsko-Zdrój w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 5 drzew oraz na posadowienie altanki ogrodowej na nieruchomości oznaczonej numerem działki 131/4, w obrębie nr 2 miasta Trzcińsko- Zdrój.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. - Wydziału "GN".
 13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dot. przesunięcia w planie wydatków na realizację projektu "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 2014 r.
 15. Wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2014 r.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-08-13 12:38:29
data ostatniej aktualizacji: 2014-08-13 12:38:29

Strona odwiedzona 319 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.