Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

199 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-10-02, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 198/IV/2014 z dnia 25 września 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego".
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania aneksu do umowy zawartej z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie na przeprowadzenie badań sondażowych pn. "Społeczno-kulturalne korelaty przeobrażeń tożsamości mieszkańców powiatu gryfińskiego. Studium socjologiczne społeczności lokalnej".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Ligii Obrony Kraju w/s dofinansowania Powiatowych Zawodów Latawcowych.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia gminom powiatu gryfińskiego zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania podcinki i formowania koron drzew rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1498Z - ul. Dworcowej w Mieszkowicach.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy na "Dostawę i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych na terenie ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania aneksu do umowy na "Prace remontowe wraz z wymianą stolarki drzwiowej w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. modernizacji kotłowni olejowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie na paliwo gazowe.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zawierający:
  • zbiorcze zestawienie wniosków złożonych o udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania, spełniających wymogi formalne wraz z projektem zestawienia rzeczowego przychodów i wydatków na 2015 r.
  • propozycje zadań oraz wysokości dotacji celowej przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu wydatków na 2014 r. finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "RI".
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "GN".
 22. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. wystąpienia z wnioskiem do Komisji Budżetu i Gospodarki o wydanie opinii w/s zmiany przeznaczenia rezerw celowych budżetu powiatu.
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014 r.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-10-01 12:55:14
data ostatniej aktualizacji: 2014-10-01 12:55:14

Strona odwiedzona 357 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.