Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

200 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-10-09, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 199/IV/2014 z dnia 2 października 2014 r.
 4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz skierowanie wystąpienia pokontrolnego do Dyrektora kontrolowanej jednostki.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu gryfińskiego w niżej wymienionych gminach: zadanie I - gmina Stare Czarnowo; zadanie II - gmina Gryfino; zadanie III - gminy: Banie i Widuchowa".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku o przedłużenie terminu wykonania zamówienia pn. "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku o przedłużenie terminu wykonania zamówienia pn. "Budowa szybu wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego w DPS w Dębcach".
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
 12. Wniosek Wydziału Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do rządowego programu "Razem bezpieczniej" w obszarze 4.2 Bezpieczeństwo w szkole.
 13. Wniosek Wydziału Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Gryfińskiego Domu Kultury o wsparcie finansowe imprezy.
 14. Wniosek Wydziału Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. - Wydziału "EK".
 15. Wniosek Wydziału Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. - Wydziału "EK".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 r. - Wydziału "RI".
 17. 1Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany oraz zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 18. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2014 r.
 24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2014 r.
 25. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2014 r.
 26. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 27. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 28. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 29. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmniejszenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 30. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 31. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 32. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2014 r.
 33. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2014 r.
 34. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 35. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 36. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2014 r.
 37. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 38. Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki w/s zmiany przeznaczenia rezerw celowych budżetu powiatu.
 39. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-10-08 13:10:58
data ostatniej aktualizacji: 2014-10-08 13:10:58

Strona odwiedzona 399 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.