Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

202 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-10-23, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 201/IV/2014 z dnia 16 października 2014 r.
 4. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju" oraz skierowanie wystąpienia pokontrolnego do Zarządu Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsku - Zdroju.
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych, po zlikwidowanej jednostce Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie, dla Gryfińskiego Domu Kultury.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką na stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na wykonanie utwardzenia pobocza drogi powiatowej Nr 1409 Z Warnice-Stare Łysogórki.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie dostawy znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na "Dostawę oleju opałowego lekkiego".
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na "Obsługę bankową budżetu Powiatu Gryfińskiego i jednostek organizacyjnych".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na przeznaczenie do wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie na okres do 3 lat.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyjęcia informacji z konsultacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s realizacji projektu pn. "Health education for life" w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. - "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia kl. I Technikum Budowlanego.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "OR".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "OR".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 20. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z dokonanej analizy planu finansowego jednostki.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-10-22 14:13:46
data ostatniej aktualizacji: 2014-10-22 14:13:46

Strona odwiedzona 404 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.