Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

205 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-11-13, godz.07:50

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 204/IV/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia opinii w/s Aktualizacji nr 7 Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych na wykonanie rurociągu oraz obniżenie i stabilizację wód jeziora Orzechów.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia wykonania tablicy informacyjnej dot. dofinansowania zadania pn. "Budowa Szybu windowego wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach".
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego".
 8. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki dot. rozpatrzenia ofert i podpisanie umowy na "Zakup oprogramowania Oracle".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "OR".
 10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dot. przesunięcia w planie finansowym dochodów budżetowych jednostki na 2014 r.
 11. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 12. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 13. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojniedot. przeprowadzenia regulacji wynagrodzeń pracownikom jednostki oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 14. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-11-12 11:30:53
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-12 11:30:53

Strona odwiedzona 376 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.