Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

II sesja Rady Powiatu

2014-12-18, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Gryfinie w okręgu wyborczym Nr 1.
 3. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie o wstąpieniu w skład Rady Powiatu w Gryfinie.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady V kadencji:
  • zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
  • powołanie komisji skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie głosowania,
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór « druk nr 1 wersja PDF »;
 6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 8. Wnioski i interpelacje radnych.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki « druk nr 2 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej « druk nr 3 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej « druk nr 4 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych « druk nr 5 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu « druk nr 6 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego « druk nr 7 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego « druk nr 8 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014 r. « druk nr 9 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia II transzy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2014 r. « druk nr 10 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Cedynia « druk nr 11 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok « druk nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 8 do druku nr 12 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039 « druk nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 13 wersja PDF »;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 21. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30.09.2014 r.;
  • dyskusja.
 22. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 24. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski

data opublikowania: 2014-12-12 12:52:46
data ostatniej aktualizacji: 2014-12-17 11:56:25

Strona odwiedzona 546 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.