Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

III sesja Rady Powiatu

2015-01-29, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2014 r.
 4. Sprawozdanie za 2014 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. « druk nr 2 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 2 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. « druk nr 3 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2015 r. « druk nr 4 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania « druk nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2015 « druk nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami programu "Aktywny samorząd" w 2014 r. « druk nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2015 « druk nr 8 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 8 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 9 do druku nr 8 wersja PDF »
  • prezentacja multimedialna,
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 « druk nr 9 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 9 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na III sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 2/III jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 3/III jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 4/III jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 5/III jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 6/III jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/III jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/III jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 9/III jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.

data opublikowania: 2015-01-15 14:42:26
data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 13:27:13

Strona odwiedzona 410 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.