Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

IV sesja Rady Powiatu

2015-02-26, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.
 3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »;
 4. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z realizacji projektów unijnych oraz działalności bieżącej jednostki.
 5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2014 r. « druk nr 2 wersja PDF »;
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Gryfinie « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2015-2017" « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 r.
  • dyskusja.
 13. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 3/IV większ. głosów jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 4/IV większ. głosów jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 5/IV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/IV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/IV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2015-02-20 08:34:25
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-25 14:08:04

Strona odwiedzona 438 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.