Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VI sesja Rady Powiatu

2015-04-29, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2014 r. « druk nr 2 wersja PDF »;
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2014 r. « druk nr 3 wersja PDF »;
 5. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie z realizacji projektów unijnych oraz działalności bieżącej jednostki.
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2015 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino (dot. dofinansowania obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej) « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Banie (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cedynia (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Moryń (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) « druk nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Czarnowo (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) « druk nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcińsko-Zdrój (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) « druk nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Widuchowa (dot. dofinansowania dla gminnych bibliotek) « druk nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino (dot. dofinansowania opracowania koncepcji budowy drogi technologicznej Czepino-Żabnica) « druk nr 15 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok « druk nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 16 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 16 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 31.03.2015 r.
  • dyskusja.
 21. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 23. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu
i Gospodarki
Komisja
Ochrony Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw
Społecznych
druk nr 4/VI jednogł. większ. głosów większ. głosów jednogł.
druk nr 5/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/VI jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 8/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 16/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2015-04-22 12:14:29
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-28 14:52:53

Strona odwiedzona 359 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.