Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

IX sesja Rady Powiatu

2015-09-03, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego « druk nr 2 wersja PDF »
  • dyskusja.
 4. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2015/2016 placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego « druk nr 3 wersja PDF »
  • dyskusja.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej « druk nr 4 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015 r. « druk nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok « druk nr 7 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 « druk nr 8 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok « druk nr 9 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30.06.2015 r.
  • dyskusja.
 13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na sesję Rady Powiatu w Gryfinie
  Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja Ochrony Cywilnej Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
druk nr 4/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2015-08-25 14:49:49
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-02 11:41:37

Strona odwiedzona 404 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.