Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XII sesja Rady Powiatu

2015-11-26, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF ».
 3. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego « druk nr 2 wersja PDF »
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2014/2015 « druk nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej Starosty Gryfińskiego « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 5 wersja PDF »;;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020 « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia przez Powiat Gryfiński zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2015r. « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2015r. « druk nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu "Aktywizacja wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem w przyszłość" « druk nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok « druk nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 13 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30.09.2015 r.
  • dyskusja.
 17. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja Ochrony Cywilnej Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
druk nr 3/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XII większ. głosów wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą
druk nr 7/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2015-11-20 09:47:06
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 14:54:04

Strona odwiedzona 340 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.