Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XIII sesja Rady Powiatu

2015-12-22, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Gryfinie w okręgu wyborczym nr 1.
 3. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie o wstąpieniu w skład Rady Powiatu w Gryfinie.
 4. Złożenie ślubowania przez radnego.
 5. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 1 wersja PDF »;
 6. Informacja z działalności bieżącej Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.
 7. Wnioski i interpelacje radnych.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej « druk nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015r. « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 « druk nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja Ochrony Cywilnej Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
druk nr 2/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2015-12-15 11:04:44
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-22 11:42:31

Strona odwiedzona 305 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.