Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XIV sesja Rady Powiatu

2016-01-21, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2015 r. druk nr 2 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 2 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 2 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 2 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2015 r. druk nr 3 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 3 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. druk nr 5 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r. druk nr 6 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok druk nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 5 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 6 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 7 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 8 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 9 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 10 do druku nr 7 wersja PDF;
  • prezentacja multimedialna,
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 druk nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja Ochrony Cywilnej Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
druk nr 2/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6A/XIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XIV jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami
druk nr 8/XIV jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami

data opublikowania: 2016-01-08 08:35:16
data ostatniej aktualizacji: 2016-01-21 09:38:20

Strona odwiedzona 348 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.