Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XV sesja Rady Powiatu

2016-02-25, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. 2. powołanie protokolantów sesji
  3. 3. przedstawienie porządku obrad,
  4. 4. przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie stypendium Rady Powiatu w Gryfinie uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.
 3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2015 r. druk nr 2 wersja PDF);
 5. Sprawozdanie za 2015 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński druk nr 3 wersja PDF;
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 2022" druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim na lata 2016-2022 druk nr 5 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020 druk nr 6 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych druk nr 7 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2016 druk nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Banie druk nr 9 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok druk nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 10 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego druk nr 11 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego druk nr 12 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r.
  • dyskusja.
 17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 19. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja Ochrony Cywilnej Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
druk nr 4/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XV odzruciła większ. głosów większ. głosów jednogł. większ. głosów
druk nr 8/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2016-02-19 09:01:28
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-25 13:40:31

Strona odwiedzona 442 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.