Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XVII sesja Rady Powiatu

2016-04-28, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Gryfińskim za 2015 r. druk nr 2 wersja PDF;
  • prezentacja.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2015 r. druk nr 3 wersja PDF;
  • prezentacja.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 druk nr 4 wersja PDF;
  • wystąpienie uczennic Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład ZSP Nr 2 w Gryfinie,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gryfińskiego do roku 2020" druk nr 5 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego zawarcia partnerstwa w sprawie utworzenia "Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej druk nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim druk nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok druk nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 5 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 6 do druku nr 9 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 druk nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 10 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na XVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja Ochrony Cywilnej Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
druk nr 4/XVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2016-04-22 11:33:43
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-28 08:34:10

Strona odwiedzona 357 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.