Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XIX sesja Rady Powiatu

2016-06-30, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 oraz szczególne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2015/2016.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020" oraz Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014" druk nr 2 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 2 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok druk nr 3 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 3 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 3 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 3 wersja PDF
  zalącznik nr 5 do druku nr 3 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok druk nr 5 wersja PDF;
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  • prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 r.,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok druk nr 6 wersja PDF;
  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium za 2015 rok,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na XIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
druk nr 2/XIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2016-06-17 13:39:19
data ostatniej aktualizacji: 2016-06-30 12:11:01

Strona odwiedzona 307 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.