Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XX sesja Rady Powiatu

2016-09-15, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego druk nr 2 wersja PDF;
  • dyskusja.
 4. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2016/2017 placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego druk nr 3 wersja PDF;
  • prezentacja multimedialna,
  • dyskusja.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Gryfinie druk nr 5 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Gryfino druk nr 6 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulic Klasztornej i Malarskiej w Chojnie kategorii drogi powiatowej druk nr 7 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Powiatu w Gryfinie druk nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków współpracy z Gminą Gryfino w zakresie realizacji inwestycji na drogach gminnych i powiatowych druk nr 9 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami w 2016 r. druk nr 10 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej druk nr 11 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 11 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok druk nr 12 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 12 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 12 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 12 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 druk nr 13 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 13 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 13 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok druk nr 14 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 19. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na XX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
druk nr 4/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XX większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 6/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XX większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2016-09-09 14:10:10
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-15 10:28:26

Strona odwiedzona 340 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.