Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXI sesja Rady Powiatu

2016-10-27, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 oraz szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016.
 4. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Gryfińskiego za rok szkolny 2015/2016.
  • prezentacja multimedialna.
 5. Przedstawienie informacji o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego druk nr 2 wersja PDF;
  • dyskusja.
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu druk nr 3 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Gryfino druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie 5 miasta Gryfino druk nr 5 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego druk nr 6 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok druk nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 druk nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2016 r. druk nr 9;
  • odczytanie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
  • przedstawienie informacji,
  • dyskusja.
 14. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja Ochrony Cywilnej Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
druk nr 3/XXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXI większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 5/XXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2016-10-20 12:58:09
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-25 12:12:24

Strona odwiedzona 348 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.