Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXI sesja Rady Powiatu

2017-09-21, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017.
 4. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. druk nr 2 wersja PDF;
  • dyskusja.
 5. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2017/2018 szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego druk nr 3 wersja PDF;
  • prezentacja multimedialna,
  • dyskusja.
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik druku nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu gryfińskiego druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadania, na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. druk nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok druk nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok druk nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 5 do druku nr 9 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 druk nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 10 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na XXXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja Ochrony Cywilnej Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
druk nr 4/XXXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXI jednogł. wraz z poprawką jednogł. wraz z poprawką jednogł. wraz z poprawką jednogł. wraz z poprawką
druk nr 9/XXXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXXI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2017-09-14 12:36:38
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-21 14:04:28

Strona odwiedzona 148 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.