Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXII sesja Rady Powiatu

2017-10-26, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Gryfińskiego za rok szkolny 2016/2017;
  • prezentacja multimedialna.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie druk nr 2 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie druk nr 3 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie druk nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie druk nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie druk nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie druk nr 9 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu druk nr 10 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie druk nr 11 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania druk nr 12 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 12 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 12 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017-2018 druk nr 13 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok druk nr 14 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 14 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 14 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 14 wersja PDF
  zalącznik nr 5 do druku nr 14 wersja PDF
  zalącznik nr 6 do druku nr 14 wersja PDF
  zalącznik nr 7 do druku nr 14 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 druk nr 15 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 15 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2017 r. druk nr 16;
  • odczytanie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,
  • przedstawienie informacji,
  • dyskusja.
 20. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 21. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 23. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na XXXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja Ochrony Cywilnej Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
druk nr 2/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XXXII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2017-10-20 08:28:47
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-26 11:19:19

Strona odwiedzona 159 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.