Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXIV sesja Rady Powiatu

2017-11-30, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego druk nr 2 wersja PDF;;
  • dyskusja.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2016/2017 druk nr 3 wersja PDF;
  • prezentacja multimedialna,
  • dyskusja.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice druk nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2018 druk nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. druk nr 9 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok druk nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 10 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 druk nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 11 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na XXXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja Ochrony Cywilnej Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
druk nr 4/XXXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXIV nie zajęła stanowiska większością głosów większością głosów jednogł.
druk nr 6/XXXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2017-11-24 08:34:27
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 09:46:36

Strona odwiedzona 167 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.