Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXV sesja Rady Powiatu

2017-12-28, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Informacja z bieżącej działalności szpitala powiatowego prowadzonego przez Spółkę z o.o. "Szpital Powiatowy w Gryfinie".
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino druk nr 2 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój druk nr 3 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego druk nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego druk nr 5 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok druk nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 druk nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok druk nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 5 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 6 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 7 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 8 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 9 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 10 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 11 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 12 do druku nr 9 wersja PDF;
  • prezentacja multimedialna,
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 druk nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 10 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na XXXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja Ochrony Cywilnej Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
druk nr 2/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2017-12-14 13:29:04
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-22 13:53:12

Strona odwiedzona 215 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.