Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

2 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-12-11, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 1/V/2014 z dnia 04 grudnia 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania aneksów do umów na wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej w budynkach kotłowni Powiatu Gryfińskiego przy ul. Dworcowej w Chojnie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Żółkiewskiego w Chojnie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Podmurze 4 w Chojnie.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania zespołu do przygotowania i nadzoru nad realizacją zadania pn. "Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju - restauracja historycznego obiektu zabytkowego".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s podpisania Aneksu do umowy na "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę windy w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie z prośbą o pomoc finansową.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji zadania pn. "Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 - zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014 r.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia II transzy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2014 r.
 11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania aneksów do umów zlecenia na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej oraz aneksów do umów najmu zawartych ze Stowarzyszeniami prowadzącymi Domy Pomocy Społecznej.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania wycinki drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie dostawy znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 15. Wniosek Geodety Powiatowego dot. udzielenia zamówienia publicznego obejmującego przekształcenie planu generalnego Elektrowni Dolna Odra w bazę inicjalną GESUT.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "RI".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD".
 18. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 19. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych oraz zwiększenia planu finansowego jednostki na 2014 r.
 20. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 21. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 22. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 23. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 24. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wprowadzenia do budżetu środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pt. "Health education for life" realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 25. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie finansowym jednostki na 2014 r.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok.
 28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2039.
 29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie.
 30. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki.
 31. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej.
 32. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych.
 34. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
 35. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego.
 36. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego.
 37. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-12-10 15:15:54
data ostatniej aktualizacji: 2014-12-10 15:15:54

Strona odwiedzona 464 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.