Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

4 posiedzenie Zarządu Powiatu

2014-12-30, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 3/V/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy o udzielenie dotacji celowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na realizację zadania "Termomodernizacja i docieplenie budynku przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie".
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania podcinki oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1397Z Mętno-Moryń.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania aktualizacji programu inwestycji i oceny efektywności ekonomicznej z elementami analizy ekonomicznej zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie" realizowanego w ramach projektu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II, Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1435Z Goszków-Wierzchlas - Zielin, na odcinku od Zielina do granicy lasu.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów najmu zawartych ze Stowarzyszeniami prowadzącymi Domy Pomocy Społecznej.
 11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 14. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2014 r.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 573/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2014-12-29 12:56:57
data ostatniej aktualizacji: 2014-12-29 12:56:57

Strona odwiedzona 423 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.