Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

11 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-02-26, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 10/V/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój w/s wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo -Trzcińsko-Zdrój-Warnice, w miejscowości Piaseczno.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie udziału przedsiębiorców z powiatu gryfińskiego uczestniczących w targach INKONTAKT 2015 w m. Schwedt.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy V szkoły podstawowej.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zajęcia stanowiska dot. kontynuowania współpracy Powiatu Gryfińskiego ze Stowarzyszeniem Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowania 2014-2020.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie podbicia fundamentów w celu eliminacji osiadania południowej ściany budynku DPS w Trzcińsku-Zdroju.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z pismem Prezes Zarządu "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. dotyczącym zmian w umowie spółki z o.o. w zakresie zwiększenia kompetencji finansowych Zarządu Spółki oraz podjęcie decyzji, co do zaproponowanych zmian.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z pismem "Domu Lekarskiego" S.A. dotyczącym zmian umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi kupującego, w zakresie realizacji Planu inwestycyjnego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s poddzierżawienia przez "Dom Lekarski" S.A., pomieszczeń w budynku "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Spółka z o.o., w celu zainstalowania urządzeń medycznych.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zaopiniowania instrukcji do głosownia dla Członka Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Członków Zarządu spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o.
 15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wprowadzenia do budżetu powiatu środków w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2015 r.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "EK".
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r.
 20. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-02-26 09:18:47
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-26 09:18:47

Strona odwiedzona 403 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.