Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

13 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-03-19, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 12/V/2015 z dnia 12 marca 2015 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino.
 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Gryfinie dot. sprawozdania rocznego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
 7. Wniosek Geodety Powiatowego w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na dofinasowanie projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I" ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego o dofinansowanie powiatowych eliminacji turnieju.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec na odcinku od 4+180 km do 4+630 km".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej w Chojnie wraz z budową kanalizacji sanitarnej".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na zlecenie wykonania usług na drodze powiatowej Nr 1399Z Moryń - Orzechów na odcinku Moryń - Nowe Objezierze (km 0+000 - 2+570) związanych ze ścinką i uzupełnieniem pobocza drogi oraz wycinką krzaków rosnących w pasie drogowym.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s:
  • podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji zadania pn. "DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 - zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
  • zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji ww. zadania.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu wydatków finansowych na rok 2015 środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 2015 r.
 15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na regulację płac i zwiększenie planu wydatków na 2015 r.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-03-18 10:41:25
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-18 10:41:25

Strona odwiedzona 404 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.