Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

18 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-04-22, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 17/V/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 1 miasta Mieszkowice.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 1 miasta Mieszkowice.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w/s wyrażenia zgody na budowę pochylni - podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalno-magazynowym, położonym na terenie DPS, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zaopiniowania instrukcji dot. zgłoszenia przez Członka Rady Nadzorczej "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. zadań premiowych dla Członków Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z pismem "Domu Lekarskiego" S.A. dotyczącym zmian umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w Spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi kupującego, w zakresie realizacji Planu inwestycyjnego.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Moryń w/s wspólnej realizacji w 2015 r. robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Moryń.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin - Żelisławiec na odcinku od 4+180 km do 4+630 km".
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na wydawanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu powiatu gryfińskiego.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wsparcia finansowego Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Victoria".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wsparcia finansowego Cedyńskiego Stowarzyszenia Wrzosowe Wzgórza.
 16. Wniosek Skarbnik Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 r.
 17. Sprawy kadrowe.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-04-21 11:25:56
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-21 11:25:56

Strona odwiedzona 326 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.