Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

22 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-05-21, godz.07:40

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 21/V/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Fundacji Hospicyjnej Świętej Rity w Chojnie o dofinasowanie Dnia Dziecka dla podopiecznych Fundacji.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Ligi Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Gryfinie o dofinansowanie obchodów 70-lecia LOK.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. "Wykonanie zagospodarowania terenu przyszkolnego obok budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie".
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania konserwacji okien drewnianych w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. 11 Listopada 16d.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - budynek PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych oraz na zawarcie umowy partnerskiej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie w sprawie wspólnej realizacji kolejnego etapu dostosowania budynku przy ul. Szczecińskiej 33.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów, usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zabezpieczenia w budżecie Powiatu Gryfińskiego środków finansowych w związku z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, realizowaniem zawartych porozumień między powiatami oraz funkcjonowaniem PCPR i Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 r.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r.
 17. Wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 r.
 18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-05-20 09:15:15
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-20 09:15:15

Strona odwiedzona 394 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.