Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

23 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-05-28, godz.10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 22/V/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zaopiniowania arkuszy organizacji roku szkolnego 2015/2016.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania umowy o udzielenie pomocy finansowej Gminie Gryfino.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. przedstawienia informacji w związku z realizacją zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
 8. Informacja uzupełniająca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do wniosku w/s dostosowania pomieszczeń "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na poddzierżawienie przez "Dom Lekarski" S.A. pomieszczeń w budynku "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Spółka z o.o., w celu zainstalowania urządzeń medycznych.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i modernizacji wraz ze zmianą funkcji budynków zlokalizowanych przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie na potrzeby urzędu pracy".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zapewnienia finansowania części niezakwalifikowanej na zadanie pn. "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu inwestycji pn. "Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju".
 13. Wniosek uzupełniający Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia przed awarią budowlaną poprzez podbicie fundamentów ściany budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Chojna w sprawie wspólnej przebudowy drogi powiatowej Nr 1441Z ulica Jagiellońska w Chojnie na odcinku o długości 710 mb.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, odcinek Trzcińsku - Zdroju - Antonowice o długości 811 mb."
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dot. odstąpienia od umowy na realizację przez Powiat Gryfiński programu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r - Wydziału "EK".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r - Wydziału "ZD".
 20. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r.
 21. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmniejszenia planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r.
 22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 23. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 24. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r.
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-05-27 13:30:59
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-27 13:30:59

Strona odwiedzona 284 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.