Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

25 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-06-11, godz.08:00

 1. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu Nr 24/V/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.
 4. 4. Uzupełnienie wniosku Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zapewnienia finansowania części niekwalifikowanej na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu inwestycji pn. "Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju".
 5. 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zagospodarowania materiału rozbiórkowego, pozyskanego w trakcie przebudowy ulicy Jagiellońskiej w Chojnie.
 6. 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn. "Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice".
 7. 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
 8. 8. Wniosek po. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na kasację środków trwałych (części wyposażenia).
 9. 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Morzycko położonego na terenie gminy Moryń.
 10. 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się i przyjęcia materiałów przygotowanych przez Zarząd Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
 11. 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński".
 12. 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania umów o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
 13. 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 14. 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s dofinansowania wyjazdu do Londynu.
 15. 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Cedyńskiego Ośrodku Kultury i Sportu w/s dofinansowania organizacji Dni Cedyni.
 16. 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację projektu pt. "Od praktyki do pracy 2" w ramach programu Erasmus+.
 17. 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2015 r.
 18. 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD".
 19. 19. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. informacji w spawie okresowej kontroli prawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego.
 20. 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 21. 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok.
 22. 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok.
 23. 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok.
 24. 24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039.
 25. 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-06-10 11:26:20
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-10 11:26:20

Strona odwiedzona 350 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.