Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

26 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-06-18, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 25/V/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie:
  • aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • "Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2009-2014".
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług pasażerskich na linii komunikacyjnej Moryń-Cedynia-Chojna w okresie wakacyjnym.
 7. Wniosek wraz z uzupełnieniem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania konserwacji okien drewnianych w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego - gminy: Moryń, Mieszkowice i Cedynia".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych Powiatu Gryfińskiego, na terenie Gminy Chojna".
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej w formie rzeczowej Gminie Chojna (druk nr 7/26).
 11. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. podpisania skonsolidowanego bilansu za 2014 r.
 12. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-06-17 09:02:10
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-17 09:02:10

Strona odwiedzona 352 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.