Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

28 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-07-02, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 27/V/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką na stanowisku pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. akceptacji sposobu zagospodarowania składnika majątkowego, użytkowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania umowy promocji Powiatu Gryfińskiego w/s dofinansowania realizacji filmu dokumentalnego "Art. Location".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania umowy z Gminą Chojna w/s dofinansowania organizacji Dni Integracji 2015.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wsparcia finansowego organizacji XVI Biegu Integracyjnego w Starym Objezierzu.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn. "Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - budynek przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. przeprowadzenia rokowań w sprawie odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie drogi powiatowej.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Zarządu spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. dotyczącym rozłożenia na raty części zwrotu nakładów poniesionych przez Powiat Gryfiński na prace modernizacyjno-remontowe Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gryfinie przy ul. Armii Krajowej 8.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "GN".
 20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s:
  • przyjęcia rezygnacji wiceprezesa Spółdzielni Socjalnej "Promyk" w Goszkowie z pełnionej funkcji;
  • podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej "Promyk" z siedzibą w Goszkowie oraz udziału w głosowaniu w sprawie wyboru wiceprezesa Spółdzielni.
 21. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s umorzenia należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-07-01 09:55:31
data ostatniej aktualizacji: 2015-07-01 09:55:31

Strona odwiedzona 232 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.