Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

29 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-07-09, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 28/V/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia projektu aneksu nr 2 do umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi Kupującego, zawartej w dniu 4 kwietnia 2012 r. oraz akceptacji treści pisma do "Domu Lekarskiego" S.A.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu drogi powiatowej Nr 1425Z Czachów - Żelechów - Stare Łysogórki na odcinku od Żelichowa do lasu (w kierunku Starych Łysogórek) o nawierzchni gruntowej długości ok. 980 mb. z materiału inwestora.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w trybie art.39 - przetarg nieograniczony, na zadanie pn. "Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dot. przekazania praw i obowiązków wynikających z umowy na roboty budowlane ze Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju na Powiat Gryfiński oraz zawarcie Aneksu Nr 2 do umowy partnerskiej z dnia 19 marca 2015 r. w/s wspólnej realizacji projektu pn. "Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 3 do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr 555/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomymi składnikami majątkowymi przez jednostki budżetowe Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek po. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zagospodarowania zużytych składników majątku ruchomego w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 14. Wniosek Geodety Powiatowego w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na korzystanie z Usługi Paybynet, tj. usługi płatności internetowych, umożliwiającej przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z konta bankowego klienta na konta bankowe jednostek administracji publicznej.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-07-07 14:24:42
data ostatniej aktualizacji: 2015-07-07 14:24:42

Strona odwiedzona 358 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.