Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

32 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-07-30, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 31/V/2015 z dnia 23 lipca 2015 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015r.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Zespołu ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2022.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Moryń dot. dofinansowania na uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie Moryń - Cedynia - Chojna w okresie wakacyjnym.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na zwiększenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania propozycji pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren gminy Stare Czarnowo kategorii drogi gminnej.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego - gminy: Moryń, Mieszkowice i Cedynia.".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych Powiatu Gryfińskiego na terenie Gminy Chojna".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie dostawy znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na kasację środków trwałych (części wyposażenia).
 14. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "ZD".
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r.
 19. Wniosek Skarbnik Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 r.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-07-29 11:12:29
data ostatniej aktualizacji: 2015-07-29 11:12:29

Strona odwiedzona 380 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.