Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

36 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-08-27, godz.09:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 35/V/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionych przez Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. oraz podpisania aneksu nr 5 do umowy dzierżawy z dnia 6 kwietnia 2012 r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s pisma "Domu Lekarskiego" S.A. dotyczącego projektu aneksu nr 2 do umowy sprzedaży udziałów.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie rokowań oraz ustalenia kwoty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia z mocy prawa na mienie Powiatu Gryfińskiego nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie drogi powiatowej.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyboru oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn. "Budowa windy osobowej w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumień do umów z "Europejskim Centrum Doradczym Dariusza Lityńskiego" w sprawie przekazania praw i obowiązków wynikających z umów dot. projektu pn. "Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w DPS w Trzcińsku Zdroju".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć zadań".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami dot. analizy propozycji Gminy Cedynia dotyczącej zawarcia trójstronnego porozumienia w/s współfinansowania dokumentacji koncepcyjnej na kompleksową przebudowę kanalizacji deszczowej w mieście Cedynia.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej nr 3, przebiegającej przez teren gminy Stare Czarnowo, kategorii drogi gminnej.
 12. Zapoznanie się z informacją o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego do roku szkolnego 2015/2016.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "ZD".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "RI".
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą płatniczą.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-08-26 10:38:31
data ostatniej aktualizacji: 2015-08-26 10:38:31

Strona odwiedzona 345 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.