Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

37 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-09-03, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 36/V/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Wykonawcy na przedłużenie terminu wykonania umowy oraz udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki pn. "Roboty dodatkowe - adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - budynek przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych z zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie - etap I" na zadanie "Adaptacja budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych - budynek PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumień do umów z "Europejskim Centrum Doradczym Dariusza Lityńskiego" w sprawie przekazania praw i obowiązków wynikających z umów dot. projektu pn. "Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w DPS w Trzcińsku Zdroju" - uzupełnienie.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP z terenu Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego pn. "Z kulturą do parku - kultura dostępna w Dolinie Miłości".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie uruchomionej linii użyteczności publicznej na trasie Moryń - Cedynia - Chojna.
 11. Ustalenie dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wniosku Gminy Chojna w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, w ramach której realizowane jest zadanie pn. "Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum w Chojnie".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 na terenie Powiatu Gryfińskiego z podziałem na pięć zadań" (druk nr 10/37).
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie trójstronnego porozumienia między Powiatem, Gminą Cedynia a Spółką Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w sprawie współfinansowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1429Z Golice-Stara Rudnica.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "ZD".
 16. Informacja Komisji Budżetu i Gospodarki dot. wydania opinii w sprawie rozwiązania rezerwy celowej.
 17. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-09-02 09:36:38
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-02 09:36:38

Strona odwiedzona 285 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.